ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

VER.3,0

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018                   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/11/2018

18/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

24/11/2018

25/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

 

 

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

Αιμοδ.

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

ΓναθοΧειρ

 

 

 

ΓναθοΧειρ

 

 

 

ΓναθοΧειρ

 

 

 

ΓναθοΧειρ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Πνευμον.

 

 

 

Πνευμον.

 

 

 

Πνευμον.

 

 

 

Πνευμον.

 

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Αιμοδ.

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

Αιμοδ.

 

Αιμοδ.

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Παιδ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

Ψυχ

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

ΑΓΙΟΣ      ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

 

 

 

 

Παθ

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

Αιμοδ.

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ.

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

 

 

 

 

Καρδ

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

 

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ.

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Παιδ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Νεογν

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

Παιδοχ

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

Ψυχ

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ              

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

 

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Δερματολ

 

 

Δερματολ

 

 

 

Δερματολ

 

 

 

Δερματολ

 

 

 

Ψ.Ν.Θ.

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/11/2018

18/11/2018

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

24/11/2018

25/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

 

 

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00