ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗ

ΑΥΡΙΟ:    Νικόλας, Νίκος, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολίνα, Νικολ

 

 

 

 

 

 

 

     όχι σημαντική εορτή

ΤΡΙΤΗ   06   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους