ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗ

ΑΥΡΙΟ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     όχι σημαντική εορτή

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 ΚΥΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 24/ΩΡΗ (08:00-08:00 επομένης) η Ομάδα Β΄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

Παθολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (αιμοδυναμικό εργαστήριο)

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (αιμοδυναμικό εργαστήριο)

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (αιμοδυναμικό εργαστήριο)

 

 

 

 

 

 

 

Χειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχειρ/κή

 

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Αιματολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

 

 

 

 

Γαστρεντερολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γναθοχειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

Δερματολογική

·         Ν.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Ενδοκρινολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θωρακοχειρ/κή

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιοχειρ/κή

 

 

 

 

 

 

Νευρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00

 

 

 

 

 

 

 

Νευροχειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Νεφρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Ογκολογική

 

Α.Ο.Ν.Α. « ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» έως 15:00

 

 

 

 

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 15:00

 

 

 

Οδοντιατρική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορθοπαιδική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

 

Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική  Άνω Άκρου

·         Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

 

 

 

Ουρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

Οφθαλμολογική

Ν.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» έως 14:30

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έως 14:30

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

Πνευμονολογική

·         Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

·         Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00

 

 

 

 

 

 

 

Πλαστ. Χειρουργική

·         Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

 

 

 

Ρευματολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχιατρική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Τα ψυχιατρικά τμήματα εφημερεύουν για εκούσια περιστατικά και εισαγγελικές εντολές.

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

 

 

 

 

 

 

Ω.Ρ.Λ.

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

    Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Γυναικολογική

Γ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Μαιευτική

Γ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Παιδιατρικό

Γ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοψυχιατρικό

Γ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (για εφήβους)

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοκαρδιοχειρουργική

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοκαρδιολογική

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ