ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

 

 

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

 

 

29/3/2020

30/3/2020

31/3/2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

Καρδ

 

Καρδ

 

Αιμοδ

Αιμοδ

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

Χειρ

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ χειρ

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

Γναθοχ

 

Γναθοχ

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

Καρδοχ

Καρδοχ

Καρδοχ

 

Οφθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

Πνευμον.

 

 

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Ψυχ

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

Παθ

 

Χειρ

 

Χειρ

 

Ουρ

 

Ουρ

 

Οφθ

 

Οφθ

 

Οδον

 

Οδον

 

Γυν

 

Γυν

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

Καρδ

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

Νευρολ

 

 

Νευρολ

Παιδ

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

Νευροχ

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/χη

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Οφθ

 

 

Οφθ

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

Ψυχ

ΑΓΙΟΣ                               ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Οδον

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

Καρδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Χειρ

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

Ουρ

 

 

Ουρ

ΩΡΛ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

Παθ

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

Παιδ

Παιδ

Παιδ

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Χειρ

Χειρ

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

Οφθ

Οφθ

 

 

Οδον

Οδον

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

Οδον

 

 

Οδον