ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020                                                    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020                           

VER 4.0

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

21/9/2020

22/9/2020

23/9/2020

24/9/2020

25/9/2020

26/9/2020

27/9/2020

28/9/2020

29/9/2020

30/9/2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

Γναθοχ

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Οφθ

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

Πνευμον.

 

Πνευμον

 

 

 

 

 

 

 

Πνευμον

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

Ψυχ

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

Γυν

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ                                     ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

 

 

 

Παθ

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

Χειρ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

Ουρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Ψυχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

 

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

Παιδ

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

VER 4.0

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

21/9/2020

22/9/2020

23/9/2020

24/9/2020

25/9/2020

26/9/2020

27/9/2020

28/9/2020

29/9/2020

30/9/2020

 

Η εφημερία του Δερματολογικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται  8:00 με 20:00, στην  Δελφών 124 (ΝΑΔΝ) κατά την Γενική Εφημερία του Ιπποκρατείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" εφημερεύει για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρακολουθούνται από αυτό, κατόπιν συνεννόησής τους με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ εφημερεύει γενικά κάθε μέρα.