ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

VER 3,0

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/1/2019

24/1/2019

25/1/2019

26/1/2019

27/1/2019

28/1/2019

29/1/2019

30/1/2019

31/1/2019

 

 

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ.

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Πλαστ.χειρ.

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

Γναθοχειρ

Γναθοχειρ

 

 

 

Γναθοχειρ

 

 

 

Γναθοχειρ

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Οφθ

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

Πνευμον.

Πνευμον.

 

 

 

Πνευμον.

 

 

 

Πνευμον.

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

Ψυχ

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

Οφθ

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

Γυν

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ.

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

Αιμοδ.

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ          ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

Αιμοδ.

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Αιμοδ.

 

 

Αιμοδ.

 

 

 

Αιμοδ.

 

 

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

Νεογν

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/κή

 

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ              

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Παιδ

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Ψ.Ν.Θ.

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/1/2019

24/1/2019

25/1/2019

26/1/2019

27/1/2019

28/1/2019

29/1/2019

30/1/2019

31/1/2019

 

 

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

08:00-08:00

Η εφημερία του Δερματολογικού του Ιπποκρατείου είναι 8:00 με 20:00, Δελφών 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" εφημερεύει για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρακολουθούνται από αυτό, κατόπιν συνεννόησής τους με τον θεράποντα ιατρό.