Για επικοινωνία:

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

gfan@fanouraki.gr

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

skype:gfan2442772

Τηλέφωνο:

2118004041

2152151666

6944790420=VodaFone

6977197000=CosmoteWUp

6999891444=Q+WIND