ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗ

ΑΥΡΙΟ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     όχι σημαντική εορτή

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΥΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 24/ΩΡΗ (08:00-08:00 επομένης) η Ομάδα Β΄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

Παθολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Καρδιολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (αιμοδυναμικό εργαστήριο)

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»(αιμοδυναμικό εργαστήριο)

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (αιμοδυναμικό εργαστήριο)

 

 

 

 

 

Χειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Αγγειοχειρ/κή

 

 

 

 

 

 Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Αιματολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

Γαστρεντερολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γναθοχειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

Δερματολογική

·         Ν.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Ενδοκρινολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

Θωρακοχειρ/κή

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιοχειρ/κή

 

 

 

 

 

Νευρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00

 

 

 

 

 

Νευροχειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Νεφρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

Ογκολογική

 

Α.Ο.Ν.Α. « ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» έως 15:00

 

 

 

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 15:00

 

 

Οδοντιατρική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

 

 

Ορθοπαιδική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ έως 15:00

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική  Άνω Άκρου

·         Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

 

 

Ουρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

 

Οφθαλμολογική

Ν.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» έως 14:30

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έως 14:30

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»εως 23:00

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

Πνευμονολογική

·         Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Πλαστ. Χειρουργική

·         Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 14:30

 

 

 

 

 

Ρευματολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχιατρική

Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

 

Τα ψυχιατρικά τμήματα εφημερεύουν για εκούσια περιστατικά και εισαγγελικές εντολές.

 

 

 

 

 

Ω.Ρ.Λ.

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γυναικολογική

Γ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

 

 

 

 

 Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Μαιευτική

Γ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

 

 

 

 

Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Παιδιατρικό

Γ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

Παιδοψυχιατρικό

Γ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοκαρδιοχειρουργική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοκαρδιολογική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

0800 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ