ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗ

ΑΥΡΙΟ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     όχι σημαντική εορτή

ΣΑΒΒΑΤΟ   23   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2023

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

ΣΑΒΒΑΤΟ   23   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2023

 

 

 

 ΚΥΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 24/ΩΡΗ (08:00-08:00 επομένης) η Ομάδα Β΄

 

 

 

Κλινικές

08:00 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

Παθολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Χειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχειρ/κή

 

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Αιματολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Γαστρεντερολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

Γναθοχειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

08:00 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

Δερματολογική

Ν.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Ενδοκρινολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Θωρακοχειρ/κή

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιοχειρ/κή

 

 

 

 

 

 

Νευρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00

 

 

 

Νευροχειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

Νεφρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Ογκολογική

 

Α.Ο.Ν.Α. « ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» έως 15:00

 

 

 

 

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 15:00

 

 

 

Οδοντιατρική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00

 

 

 

      

 

 

 

Ορθοπαιδική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

 

Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ έως 21:00

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική  Άνω Άκρου

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

 

 

 

Ουρολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

 

 

 

 

Οφθαλμολογική

Ν.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» έως 14:30

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έως 14:30

 

 

 

 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ» έως 23:00

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές

08:00 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

Πνευμονολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

Πλαστ. Χειρουργική

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρευματολογική

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχιατρική

 

 

Τα ψυχιατρικά τμήματα εφημερεύουν για εκούσια περιστατικά και εισαγγελικές εντολές.

 

 

 

Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

 

 

 

 

 

 

 

 Ω.Ρ.Λ.

 Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

 

 

 

 

 Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ» έως 23:00

 

 

 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

 Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Γυναικολογική

Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Μαιευτική

Γ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

 

 

 

 

 

Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Παιδιατρικό

Γ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοψυχιατρικό

Γ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

 

 

 

 

 

 Παιδοοδοντιατρική

 

 

 

 

 

 

 Παιδοκαρδιοχειρουργική

 

 

 

 

 

 Παιδοκαρδιολογική

 

 

 

 

 

Κλινικές

08:00 – 08:00 επομένης

08:00 – 23:00

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ