ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ   18   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

VER 4.0

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022                                ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022                

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

 

 

18/1/2022

19/1/2022

20/1/2022

21/1/2022

22/1/2022

23/1/2022

24/1/2022

25/1/2022

26/1/2022

27/1/2022

28/1/2022

29/1/2022

30/1/2022

31/1/2022

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Γναθοχ

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Πνευμον.

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

Γυν

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ                ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

 

 

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

 

 

 

Η εφημερία του Δερματολογικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται  8:00 με 20:00, στην  Δελφών 124 (ΝΑΔΝ) κατά την Γενική Εφημερία του Ιπποκρατείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" εφημερεύει για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρακολουθούνται από αυτό, κατόπιν συνεννόησής τους με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ εφημερεύει γενικά κάθε μέρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μονάδα ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ και ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ εφημερεύει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ