ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   22   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2023

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023                    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

22/9/2023

23/9/2023

24/9/2023

25/9/2023

26/9/2023

27/9/2023

28/9/2023

29/9/2023

30/9/2023

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Γναθοχ

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Πνευμον.

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Γυν

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

Νεογν

Νεογν

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Ψυχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Παιδ

 

Παιδ

 

 

 

 

Παιδ

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

Παιδ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

 

 

Νεογν

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

22/9/2023

23/9/2023

24/9/2023

25/9/2023

26/9/2023

27/9/2023

28/9/2023

29/9/2023

30/9/2023

 

Η εφημερία του Δερματολογικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται  8:00 με 20:00, στην  Δελφών 124 (ΝΑΔΝ) κατά την Γενική Εφημερία του Ιπποκρατείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" εφημερεύει για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρακολουθούνται από αυτό, κατόπιν συνεννόησής τους με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ εφημερεύει γενικά κάθε μέρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μονάδα ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ και ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ εφημερεύει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εφημερία του Αιμοδυναμικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται κατά την Γενική Εφημερία του Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο.