ΤΡΙΤΗ   27   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2024

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

22/2/2024

23/2/2024

24/2/2024

25/2/2024

26/2/2024

27/2/2024

28/2/2024

29/2/2024

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

ΑΧΕΠΑ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Παθ

 

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

 

 

 

Καρδ

 

 

Χειρ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

 

 

Νεογν

Νεογν

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

 

 

Νεογν

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

ΨΝΘ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

Οδον

 

 

 

Οδον