ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ   21   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2021

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

VER 1.0

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021                  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021                  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

20/9/2021

21/9/2021

22/9/2021

23/9/2021

24/9/2021

25/9/2021

26/9/2021

27/9/2021

28/9/2021

29/9/2021

30/9/2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Γναθοχ

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Πνευμον.

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Ψυχ

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Γυν

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

 

Καρδ

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Παιδ

 

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδ

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

 

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

 

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Παιδ

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Η εφημερία του Δερματολογικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται  8:00 με 20:00, στην  Δελφών 124 (ΝΑΔΝ) κατά την Γενική Εφημερία του Ιπποκρατείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" εφημερεύει για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρακολουθούνται από αυτό, κατόπιν συνεννόησής τους με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ εφημερεύει γενικά κάθε μέρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

20/9/2021

21/9/2021

22/9/2021

23/9/2021

24/9/2021

25/9/2021

26/9/2021

27/9/2021

28/9/2021

29/9/2021

30/9/2021