ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ  24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020                    ΜΑΡΤΙΟΣ 2020                    ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

 

 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

 

 

24/3/2020

25/3/2020

26/3/2020

27/3/2020

28/3/2020

29/3/2020

30/3/2020

31/3/2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Γναθοχ

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Πνευμον.

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Γυν

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

 

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

ΑΓΙΟΣ                               ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Παιδ

 

 

 

 

 

 

 

Παιδ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Παιδ

 

Παιδ

Παιδ

 

 

Παιδ

Παιδ

 

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οδον

 

Οδον

 

Οδον

 

Οδον

 

 

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Παιδοχ

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

ΨΝΘ

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

Οδον

 

 

 

 

 

 

 

Οδον