ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

 

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ           2020

 

 

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

 

24/01/20

25/01/20

26/01/20

27/01/20

28/01/20

29/01/20

30/01/20

31/01/20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Γναθοχ

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Πνευμον.

 

 

Πνευμον.

 

 

 

Πνευμον.

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Γυν

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

 

 

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

 

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/κή

Θωρ/κή

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

Παιδ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Παιδοχ

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ.

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

 

24/01/20

25/01/20

26/01/20

27/01/20

28/01/20

29/01/20

30/01/20

31/01/20